Čo je to reverzná osmóza a na akom princípe funguje?

1. júna 2016


Chcete reverznú osmózu?


Zobraziť viac reverzných osmóz

Reverzná osmóza je filtračným zariadením určeným k filtrácii a produkcii čistej vody zbavenej všetkých škodlivín. Princíp osmózy je základnou vlastnosťou živých buniek, ktoré sú obalené polopriepustnými membránami. Jedná sa o jav, kedy molekuly vody (rozpúšťadla) prenikajú cez polopriepustnú membránu z prostredia s nižšou koncentráciou rozpustených látok (čistejšia), do prostredia s vyššou koncentráciou rozpustných látok, s cieľom vyrovnať koncentrácie látok medzi prostrediami, pričom vzniká osmotický tlak. Vďaka princípu osmózy sa odohráva väčšina vnútrobunkových procesov.

.

Princíp fungovania reverznej osmózy

Pre správne fungovanie reverznej osmózy musí byť povrch membrány pravidelne oplachovaný, aby sa na membráne nevytvorila súvislá vrstva, ktorá ju úplne znefunkční. Taktiež je nevyhnutný filter s aktívnym uhlím na odstránenie chlóru, pretože chlór poškodzuje membránu. V neposlednom rade je potrebné zabezpečiť mechanickú filtráciu, aby jemné nečistoty neupchali membránu. Systémy reverzných osmóz AQUATIP® sú vybavené zásobníkom na upravenú vodu pre prípady náhleho zvýšenia odberu.

reverzna_osmozaVstupná voda postupne preteká cez mechanický filter, uhlíkový filter, membránu reverznej osmózy, uhlíkový koncový filter a mineralizátor a končí v samostatnom zásobníku. Systém reverznej osmózy je možné podľa želaní zákazníka alebo v závislosti od spôsobu znečistenia vody rozširovať o ďalšie nadstavbové stupne.

Reverzné osmózy AQUATIP® RO sú vybavené prídavným mineralizátorom, ktorý obohacuje pitnú vodu o súbor prvkov v množstvách odporúčaných normami pre pitnú vodu / Ca, Mg, Na, K, CO3, SO4/. Pri nedostatočnom vstupnom tlaku /menej ako 280 kPa/ je nutné použiť pomocné čerpadlo. 

ako_funguje_reverzna_osmoza

Molekulárna membrána AQUATIP®

molekularna_membrana_aquatipMolekulárna membrána = podobná bunkovej stene pôsobiacej ako extrémne jemný filter vytvorí čistú, pitnú vodu prakticky z akéhokoľvek zdroja vody (mestská, povrchová – rieky, jazerá, podpovrchová – studne). Pracuje na princípe polopriepustnej (semi-permeabilnej) molekulárnej membrány, ktorej póry prepustia iba molekuly vody o veľkosti 0,0001 µm – tým pádom nedovoľuje žiadnym iným časticiam a molekulám, ktoré sú väčšie, aby cez ňu prenikli. Táto hyperfiltračná vložka odstraňuje z vody v závislosti od kvality vstupnej vody percentuálnym pomerom až 97% všetkých látok spôsobujúcich kontamináciu: baktérie, vírusy, choroboplodné zárodky a iné nežiadúce látky, čím sa dosiahne krištáľovo čistá a chutná pitná voda, ktorú máte na dosah, kedykoľvek potrebujete.

reverzno_osmoticka_membranaZvyšná voda obmýva povrch molekulárnej membrány a odvádza znečisťujúce látky do odpadu. Týmto neustálym obmývaním membrány je zabezpečené jej kontinuálne samočistenie a membrána je tak chránená pred upchatím. Životnosť molekulárnej membrány je približne 10 rokov – záleži od znečistenia.

Pre porovnanie má ľudský vlas 100 µm, najmenšia okom viditeľná častica 50 µm, najmenšia baktéria 0,2 µm a najmenší vírus 0,002 µm. Póry molekulárnej membrány majú veľkosť 0,0001 µm.

.

Výhody a nevýhody používania reveznej osmózy

Reverzná osmóza predstavuje najlepší filter na pitnú vodu, avšak nie je ju možné použiť na úpravu vody v celom objekte. Medzi hlavné výhody filtračného systému na báze reverznej osmózy patria:

  • spojenie schopnosti mechanického a uhlíkového filtra, zároveň z vody odstraňuje ďalšie škodlivé a nebezpečné látky vrátane mikroorganizmov (baktérie, vírusy, prvoky),
  • zariadenie sa inštaluje priamo pod kuchynskú linku, takže poskytuje čistú zdravú vodu špičkovej kvality vhodnú na pitie a varenie,
  • voda je filtrovaná bez použitia chemických zlúčenín,
  • zariadenie pracuje automaticky a s nízkou spotrebou energie,
  • systém je kompaktný a ľahko upravovateľný, rozšíriteľný,
  • voda je skutočne čistá,

Osmotická voda sa nazýva aj „hladnou“ vodou, pretože má tendenciu na seba naviazať všetky látky, s ktorými príde do styku. Práve preto nie je odporúčané ju uchovávať a dlhšie skladovať, najmä nie v plastových nádobách. Nevýhodu môžu predstavovať aj vyššie investičné náklady, ceny reverzných osmóz sa pohybujú od lacnejších klasických zariadení so zásobníkom až po niekoľkonásobne drahšie prietokové reverzné osmózy s doživotnou zárukou. Cena taktiež závisí od množstva filtračných stupňov, ktoré je možné doplniť na základe individuálnych požiadaviek zákazníka. 

Pitie osmotickej vody má preukázateľne pozitívny vplyv na ľudský organizmus – voda je očistená od všetkých nežiadúcich látok, ktoré môžu výrazne uškodiť nášmu zdraviu. Prečítajte si aj vyjadrenia odborníkov a lekárov k účinkom a používaniu reverznej osmózy na našom blogu.


Zobraziť viac reverzných osmóz

+421 905 700 701 Mám záujem