Cookies

Zásady používania súborov cookies

S cieľom zabezpečiť riadne a proužívateľské fungovanie našej webovej stránky www.aquatrend.sk   (Prevádzkovateľ: AQUATREND,  s.r.o., Hričovská 221, 010 01 Žilina  IČO: 36 406 741) využívame súbory cookie.

Čo je cookie

Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na Vašom zariadení (počítač alebo iné zariadenie s prístupom na internet) ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Súbory cookie nám tiež umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok.

Aké cookies používame

Nevyhnutne potrebné súbory cookie umožňujú základné funkcie webovej stránky. Webovú stránku nie je možné správne používať bez nevyhnutne potrebných súborov cookie.

Nevyhnutne potrebné cookies sú pre fungovanie webovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť.

Výkonnostné/Funkčné súbory cookie ukladajú a zhromažďujú informácie spôsobom, ktorý nikoho priamo neidentifikuje, vrátane počtu návštevníkov webovej stránky, odkiaľ návštevníci na webovú stránku prišli a aké stránky navštívili. Tieto informácie používame na zostavovanie správ a na pomoc pri zlepšovaní funkčnosti a výkonnosti webovej stránky.

Výkonnostné/Funkčné cookie využívame len vtedy, ak nám pri návšteve našej webovej stránky poskytnete súhlas s ich ukladaním. Ak tieto súbory nepovolíte, niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Reklamné/Zacielené súbory cookie zhromažďujú informácie pre poskytovanie relevantných reklám a marketingových kampaní návštevníkom webu. Tieto cookies umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na webových stránkach zapojených do reklamného systému. Pomocou údajov cookies vytvárajú váš profil, na základe ktorého uvidíte iba reklamy považované za zaujímavé pre vás. Tieto súbory cookie sa do vášho zariadenia umiestňujú iba ak nám pri návšteve našej webovej stránky poskytnete súhlas s ich ukladaním. Odmietnutím použitia týchto súborov cookie nezabránite zobrazovaniu reklám na webových stránkach, už však nebudú šité na mieru Vašim záujmom.

Nižšie uvedená tabuľka vysvetľuje aké cookies používame a prečo.

Zoznam súborov cookie

poskytovateľ / Doména

COOKIE

Názov

Doba Uchovávania

Účel

Tretia strana

aquatrend.sk

Nevyhnutné

Súhlas s cookie

6 mesiacov

Tento súbor cookie sa používa na zapamätanie voľby používateľa o súboroch cookie na našej webovej stránke

Nie

aquatrend.sk

Nevyhnutné

PHPSESSID

Dočasné /session

Tento súbor cookie je generovaný aplikáciami založenými na jazyku PHP. Toto je všeobecný identifikátor, ktorý sa používa na udržiavanie premenných relácie používateľa. Zvyčajne ide o náhodne vygenerované číslo, spôsob jeho použitia môže byť špecifický pre danú stránku, ale dobrým príkladom je udržiavanie stavu prihlásenia používateľa medzi stránkami.

Nie

aquatrend.sk

Funkčné

language

1 rok

Tento súbor cookie sa používa na zapamätanie jazyka zvoleného používateľom pri návrate na webovú stránku a tiež na získanie informácií o jazyku, keď nie sú dostupné iným spôsobom.

Nie

aquatrend.sk

Výkonnostné / analytické

(Google)

_ga

2 roky

Tieto súbory cookie sa prostredníctvom služby Google Analytics používajú na zhromažďovanie informácií o tom, ako používate  našu webovú stránku, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našej stránky.

Informácie ako Google  spracúva osobné údaje si prečítajte tu.

Nie

_gid

1 deň

_gat

1 minúta

doulbeclick.net

Reklamné / Zacielené

(Google)

IDE

1 rok

Tento súbor cookie sa nastavuje dvojitým kliknutím a poskytuje informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a akúkoľvek reklamu, ktorú koncový používateľ mohol vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky. Informácie ako Google spracúva osobné údaje si prečítajte tu.

Áno

aquatrend.sk

Reklamné / Zacielené

(Google)

_gcl_au

3 mesiace

Súbor cookie používa Google adsense na experimentovanie s efektívnosťou reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby. Informácie ako Google  spracúva osobné údaje si prečítajte tu.

Nie

aquatrend.sk

Neklasifikované

Poptin_c_visitor

1 mesiac

Nie

aquatrend.sk

Ssupp.visits

6 mesiacov

aquatrend.sk

SRV_ID

Dočasné /session

aquatrend.sk

Poptin_old_user

2 dni

aquatrend.sk

_ib

Dočasné /session

aquatrend.sk

externalFontsLoaded

1 mesiac

aquatrend.sk

_ib_ccc

1 rok

aquatrend.sk

Ssupp.vid

6 mesiacov

aquatrend.sk

Poptin_user_id

1 rok

aquatrend.sk

Poptin_session

30 minút

pixel.barion.com

Ba_vid

1 rok a 6 mesiacov

Informácie ako Barion spracúva osobné údaje si prečítajte tu.

Áno

pixel.barion.com

Ba_sid

30 minút


Ako zmeniť a kontrolovať cookies

Nevyhnutné súbory cookie nie je možné v našich systémoch vypnúť. Môžete ich však zakázať zmenou nastavenia prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky.

Nastavenie  súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na ikonu „Cookies“ a následne spravovať vlastné nastavenie cookies.

Pozrite si, ako je možné spravovať cookies v najpoužívanejších prehliadačoch:

Google Chrome

Microsoft Edge

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Apple Safari

Súbory cookie môžete zmeniť alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org alebo  www.allaboutcookies.org.

Budeme rešpektovať, pokiaľ odmietnete používanie súborov cookie vo Vašom prehliadači. Pri takomto nastavení Vám však nevieme garantovať úplnú funkčnosť našej stránky.

Vaše práva

Ak ide o Vaše osobné údaje, máte nasledovné práva:

  • Právo na odvolanie súhlasu
  • Právo na prístup k Vašim osobným údajom
  • Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov
  • Právo na vymazanie osobných údajov
  • Právo na obmedzenie spracúvania
  • Právo na prenos Vašich osobných údajov
  • Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou alebo elektronicky na kontaktné údaje uvedené nižšie.

Kontaktné údaje

AQUATREND,  s.r.o.

Hričovská 221

010 01 Žilina

Email: aquatrend@aquatrend.sk

Tel.: +421 915 805 497

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
+421 905 700 701 Mám záujem