Čo rozbor vody predstavuje?

Rozbor vody je dôležitým aspektom pri každej úprave vody, či už ide o domácnosť, malý podnik alebo priemyselnú prevádzku. Vďaka nemu pred úpravou zistíte, aký problém s vašou vodou je potrebné vyriešiť. Vykonanie rozboru pitnej vody je nevyhnutné najmä pri úprave pitnej vody zo studne či iného vlastného zdroja vody, keďže v tomto prípade nie je voda nijakým spôsobom kontrolovaná – narozdiel od obecného vodovodu, kde by mali byť dodržané stanovené normy. Po následnej úprave vody si zase môžete overiť jej účinnosť.

Roky sa snažíme poskytovať tie najlepšie možnosti pri úprave vody. Rozhodli sme sa, že našim zákazníkom budeme poskytovať aj túto službu rozboru vody a to v plnom rozsahu. Na základe toho spolupracujeme s akreditovanými laboratóriami a taktiež disponujeme mnohými prístrojmi na meranie určitých parametrov vo vode. Analýza vody cez realizáciu jej rozboru je kľúčová nielen pre rodinné domy, chaty, kolaudačné rzhodnutia, pre studne alebo vrty, ale aj pre priemysel. Po analýze poskytujeme poradenstvo, zariadenia a aj montáž.

Informatívny rozbor vody - obecný vodovod
Informatívny rozbor vody - obecný vodovod
39.9 €

Informatívny rozbor a analýza studničnej vody premeria základne parametre, ktoré vás dostatočne informujú o potrebe filtrácie vody zo studne.

mám záujem
Minimálny rozbor vody
Minimálny rozbor a analýza vody
114.9 €

V spolupráci s laboratóriom zabezpečujeme certifikované rozbory vody. Na základe merania vieme určiť, či voda spĺňa požiadavky na pitnú vodu.

mám záujem
Mikrobiologický rozbor vody
Mikrobiologický rozbor a analýza vody
65.9 €

Ide o certifikovaný rozbor, ktorý vykonávame v spolupráci s akreditovaným laboratóriom. V cene rozboru vody je odber vzorky pracovníkom laboratória.

mám záujem
Kolaudačný rozbor vody
Kolaudačný rozbor a analýza vody
114.9 €

Rozbor zahŕňa okrem fyzikálnych a chemických ukazovateľov aj mikrobiologické meranie kvality vody. Platnosť kolaudačného rozboru je 6 mesiacov.

mám záujem
Informatívny rozbor vody - studňa/vrt
Informatívny rozbor vody - studňa/vrt
49.9 €

Vďaka poskytnutým výsledkom budete ihneď vedieť, či voda, ktorú využívate vo svojej domácnosti je vyhovujúcej kvality a čistá.

mám záujem

Informatívne rozbory vody

nformatívny rozbor základných parametrov zo studne, či obecnej vody. To znamená, že vám za bezkonkurenčnú cenu zmeriame základné parametre vo vode. Taktiež si môžete vybrať presne tie, o ktoré máte záujem – na výber máte z nasledujúcich parametrov : tvrdosť vody, železo vo vode, mangán vo vode, dusičnany a dusitany vo vode, pH vody (reakcia), vodivosť vody, celkové množstvo rozpustených látok (TDS), amónne ióny, voľný chlór. Raz ročne pri príležitosti svetového dňa vody vykonávame rozbor vody zadarmo, ktorý vám môže pomôcť odhaliť prípadnú závadnosť vašej vody.

Cena:

Rozbor vody zo studne v cene
49,90 € s DPH
Rozbor vody z obecného vodovodu v cene
39,90 € s DPH
V prípade záujmu pre vás vykonáme aj odber vzorky v cene
15,00 € s DPH

Minimálne a kolaudačné rozbory vody

Minimálny rozbor vody pre pitnú vodu, ktorý je možno použiť aj ako kolaudačný rozbor vody (túto informáciu však potrebujeme vedieť vopred). Rozbor vody meria 29 ukazovateľov kvality pitnej vody stanovených nariadením vlády SR č. 496/2010 Z.z. Je vypracovaný priamo v akreditovanom laboratóriu. Rozbor vody použitý pri kolaudácii má platnosť 6 mesiacov.

Cena:

Minimálny rozbor pitnej vody vrátane odberu vzorky vody pracovníkom akreditovaného laboratória.
114,90 € s DPH
Kolaudačný rozbor vody vrátane odberu vzorky vody pracovníkom akreditovaného laboratória.
114,90 € s DPH

Mikrobiologické rozbory vody

Mikrobiologický rozbor vody zahŕňajúci meranie baktérií a iných mikroorganizmov vo vode. Odber vzorky, ktorý je v cene rozboru vody, vykonáva pracovním akreditovaného laboratória – rozbor je riadne certifikovaný. Ide o kompletnú analýzu kvality vody z hľadiska mikrobiologického znečistenia.

Cena:

Mikrobiologický rozbor vody, v prípade záujmu nás neváhajte konktatovať prostredníctvom formulára prípadne priamo emailom/telefonicky.
65,90 € s DPH

Kompletné rozbory vody a rozbor vybraných ukazovateľov

V spolupráci s akreditovaným laboratóriom vieme našim klientom zabezpečiť aj kompletnú analýzu kvality vody. Takýto rozbor zahŕňa meranie 83 ukazovateľov a jeho cena je 599€ s DPH. V prípade záujmu o meranie jednotlivých vybraných ukazovateľov kvality vody nás kontaktujte – cena za jeden prvok je 5,00€ (kov), 5,50€ (anión) a 8,00€ (mikrobiológia). Neváhajte nás konktatovať prostredníctvom formulára nižšie, prípadne priamo emailom/telefonicky.

UV lampa na vodu VIQUA VH200
UV lampa na vodu VIQUA VH200
650 €

UV lampa VIQUA VH200 je určená na odstránenie baktérií, cýst a vírusov z vody pomocou UV žiarenia. Vhodná je pre rodinné domy, chaty, laboratória, reštaurácie, a priemysel.

mám záujem
Aquatip ZM 3v1 30L
Zmäkčovač Aquatip ZM 3v1 30L
1199.99 €

Zmäkčovač vody Aquatip ZM 3v1 30L je ideálnou možnosťou zmäkčenia vody automatickým zmäkčovačom pre väčšiu domácnosť, rodinný dom alebo prevádzku.

mám záujem
Reverzná osmóza Lux
Reverzná osmóza Lux AQUAtip®
1199 €

Prvotriedna reverzná osmóza z pevných materiálov pre čistú vodu bez nečistôt. Odstráni mechanické nečistoty a zachytí chlór, čím zabezpečí príjemnú chuť a vôňu.

mám záujem

Látky ovplyvňujúce kvalitu vody

Chlór
táto látka sa síce používa na úpravu a dezinfekciu vody, aj napriek tomu, že je preukázaná jej škodlivosť na ľudský organizmus. Samotný chlór nie je toxický, problém však nastáva pri jeho reakcii s inými látkami, čo spôsobuje tvorbu toxínov – trihalometánov (THM). Tie majú nepriaznivý vplyv na naše zdravie a sú spájané s rôznymi ochoreniami od astmy, cez srdcové choroby až po rakovinu.
Dusitany a dusičany
výskyt dusitanov a dusičnanov vo vode je typický najmä pre vodné zdroje v blízkosti polí či hospodárskych prevádzok. Takto kontaminovaná voda je obzvlášť nebezpečnou pre dojčatá. Hrozí tu riziko vzniku dusičnanovej methemoglobinémie spôsobujúcej obmedzenie prenosu kyslíka krvou, čo môže spôsobiť až udusenie. Nadlimitné množstvá dusitanov a dusičnanov vo vode bývajú tiež príčinou zvýšeného tlaku, infarktov a zvyšujú riziko vzniku nádorových ochorení.
Železo a mangán
prítomnosť týchto látok dokážeme vo vode najľahšie odhaliť, keďže sa prejavujú viditeľným znečistením vody, ale spozorovať ich môžeme aj na základe zmeny jej chuti a vône. V tomto prípade ide najmä o hygienické a technologické závady, ktoré môže nadmerné množstvo železa a mangánu vo vode spôsobiť, avšak preukázané sú v spojení s týmito látkami aj zdravotné komplikácie, ako napríklad poškodenie pečene, sleziny, pankreasu, nervového systému a zhoršenie krvotvorby.
Amónne ióny
indikátormi fekálneho znečistenia vo vode sú amónne ióny, ktoré však môžu mať i geologické pozadie. Ich výskyt sa spája s používaním hnojív, presakovaním žúmp a septikov alebo nedostatočnou dezinfekciou. Zvýšená hodnota amónnych iónov vo vode môže byť následkom čerstvého organického znečistenia vodného zdroja.
Baktérie a vírusy
vážne zdravotné ťažkosti spôsobuje aj mikrobiologické znečistenie vody baktériami a vírusmi rôznych druhov. Ide najmä o koliformné baktérie (prevažne druh Escherichia Coli), Enterokoy, Legionella Pneumophila a Pseudomonas aeruginosa. Na zistenie prítomnosti baktérií, vírusov a ďalších mikroorganizmov vo vode je potrebné vykonať mikrobiologické meranie kvality vody.
Mechanické nečistoty
nemali by sme vynechať ani mechanické nečistoty ako piesok, štrk, vlasy či hrdza. Nemajú negatívny vplyv na naše zdravie, no výrazne poškodzujú technológie, cez ktoré preteká takto znečistená voda, ale i spotrebiče a ďalšie úpravovne vody.

Prečo robiť rozbor vody

Rozbor vody je dôležitý z viacerých dôvodov:

  1. Zdravotná bezpečnosť: Kvalita vody má priamy vplyv na ľudské zdravie. Rozbor vody pomáha identifikovať prítomnosť škodlivých látok, ako sú baktérie, vírusy, parazity, ťažké kovy, pesticídy, a chemické látky, ktoré môžu spôsobiť rôzne zdravotné problémy, od tráviacich ťažkostí po vážne choroby.
  2. Kvalita pitnej vody: Rozbor pitnej vody zaisťuje, že voda spĺňa normy pre pitnú vodu a je bezpečná na konzumáciu. To je obzvlášť dôležité pre domácnosti, ktoré používajú vodu z vlastných studní alebo iných zdrojov, ktoré nie sú pravidelne kontrolované verejnými službami.
  3. Identifikácia znečistenia: Pomocou rozboru vody je možné identifikovať zdroje znečistenia, ako sú úniky z priemyselných podnikov, poľnohospodárske aktivity alebo úniky zo septikov a kanalizácie. To umožňuje prijímať opatrenia na zníženie alebo elimináciu týchto znečistení.
  4. Ochrana ekosystémov: Čistá voda je nevyhnutná pre zdravie ekosystémov, vrátane riek, jazier a mokradí. Rozbor vody pomáha monitorovať a chrániť tieto ekosystémy pred negatívnymi vplyvmi znečistenia.
  5. Príprava na núdzové situácie: V prípade prírodných katastrof, ako sú záplavy alebo suchá, je dôležité rýchlo zistiť kvalitu dostupnej vody a zabezpečiť, aby bola bezpečná na pitie a použitie.
  6. Sledovanie kvality vody v priemysle: Mnohé priemyselné procesy vyžadujú vysokokvalitnú vodu. Rozbor vody je potrebný na zabezpečenie, že voda používaná v týchto procesoch spĺňa špecifické požiadavky, čím sa predchádza poškodeniu zariadení a zníženiu kvality produktov.

Celkovo je rozbor vody nevyhnutným nástrojom na zabezpečenie, že voda, ktorú pijeme, používame v domácnostiach, priemysle a prírode, je bezpečná a čistá.

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
+421 905 700 701 Mám záujem