Realizácie

Realizácia – úprava vody v rodinnom dome, Oravská Lesná

Pri úprave vody v rodinnom dome v Oravskej lesnej, sme pri rozbore vody namerali 3-násobne zvýšené hodnoty železa a zákalu a extrémne vysoký výskyt baktérií (E. coli, enterokoky, koliformné baktérie) Pri návrhu riešenia nemusel p. Miroslav Ďuriš riešiť tvrdosť vody, nakoľko zákazník mal mäkkú vodu. Na vyššie spomenuté problémy bola použitá špeciálna zmes na odstránenie železa a UV lampa na odstránenie […]

Realizácia – úprava vody v rodinnom dome, Považská Bystrica

Na základe dôkladného rozboru vody sme navrhli optimálnu technológiu pre rodinný dom. Zohľadnili sme parametre a potreby a na základe toho sme zvolili nasledujúce prvky: UV lampa na dezinfekciu vody, zariadenie na zmäkčovanie vody na ochranu spotrebičov a samopreplachovací pieskový filter na účinné odstránenie nečistôt. Táto technológia zabezpečí bezpečnú, kvalitnú a čistú vodu pre vašu rodinu. Navrhnutá technológia: UV lampa , Zmäkčovač […]

Realizácia – zmäkčenie vody v rodinnom dome, Sobotište

Po komplexnej analýze zloženia vody sme identifikovali dva hlavné problémy: tvrdosť vody a vysoký obsah dusičnanov. Na riešenie týchto problémov sme sa rozhodli nasadiť špeciálnu technológiu, ktorá zabezpečí vysoko kvalitnú a bezpečnú vodu pre vašu rodinu. Zmes Katex je ideálna na znižovanie tvrdosti vody, ktorá môže spôsobovať usadeniny a problémy so spotrebičmi. Preto sme pridali 20 litrov zmesi Katex. […]

+421 905 700 701 Mám záujem