Dusičnany a dusitany vo vode

31. mája 2016

dusicnany_hnojivaDusičnany v pitnej vode 

Malé množstvá dusičnanov sa môžu vyskytnúť prakticky v každej vode.  V povrchových vodách (napr. rieky) je množstvo dusičnanov približne medzi 0 až 8 mg na liter, v znečistených vodách to môže byť 50 – 150 mg na liter, prípadne aj viac. Odkiaľ pochádzajú dusičnany a ako sa dostávajú do pitnej vody?

  1. z hnojív používaných vo veľkom množstve v intenzívnom poľnohospodárstve,
  2. z poškodených potrubí a rúr,
  3. z drenáží, ktoré sú poškodené alebo postavené príliš blízko studní.

Ale aj keď už žiadne dusičnany do pôdy neunikajú, trvá ešte dlho, pokiaľ sa dusičnany v pôde rozložia. Aké koncentrácie dusičnanov sú povolené?  V EÚ aj na Slovensku je limitnou hodnotou pre dusičnany v pitnej vode 50 mg na liter.  Mnoho lekárov považuje túto hodnotu za príliš vysokú, najmä pre malé deti a odporúča maximálny limit 25 mg na liter vody. V tele sa dusičnany premieňajú na dusitany.

Dusitany sú priamo nebezpečné pre malé deti aj v hodnotách pod oficiálnym limitom. Prostredníctvom oxidácie hemoglobínu, ktorý prenáša kyslík v tele, môže vystavenie dusitanom viesť k methemoglobinémii, teda k neschopnosti hemoglobínu prenášať kyslík. Organizmus malých detí ešte nie je schopný rozložiť methemoglobín dostatočne rýchlo. To môže viesť k nedostatočnému zásobovaniu tela kyslíkom. Takáto otrava sa prejavuje zmodraním pier, rúk a chodidiel, bolesťou hlavy a môže viesť dokonca až k uduseniu.  Okrem toho s niektorými typmi potravín sa dusitany menia na karcinogénny nitrozamín.

Ako sa zbaviť dusičnanov vo vode?

Zbaviť sa dusičnanov z pitnej vody jej filtrovaním je možné, ale pomerne  ťažké a drahé. Niekedy môže byť lacnejším riešením pri dusičnanoch v studni  čerpať vodu z iných prameňov.  Ak znečistená voda pochádza zo súkromnej studne, je potrebné zistiť príčinu tohto znečistenia. V krajnom prípade je potrebné vyhĺbiť novú studňu na vhodnejšom mieste.

To, či a v akom množstve sa vo vašej vode dusičnany a dusitany nachádzajú, zistíte najjednoduchšie prostredníctvom rozboru vody. Po vykonaní rozboru vody vám vieme povedať presné hodnoty týchto látok vo vode a na základe toho navrhnúť vhodné riešenie úpravy vody.

Zdroj : Greenpeace Slovensko
+421 905 700 701 Mám záujem