Množstvo pitnej vody na Zemi

1. júna 2016

Koľko vody nájdeme na Zemi?

Celkové množstvo vody na Zemi predstavuje približne 326 miliónov kubických kilometrov vody. Voda je najrozšírenejšia substancia na našej planéte.

Celkové množstvo vody vs. pitná voda

Žijeme teda na planéte, ktorej povrch pokrýva približne 75% vody, ale iba cca 3% z tohto množstva sú charakterizované ako pitná voda. Či už sa jedná o povrchové zásoby vody, ako jazerá a rieky alebo podzemnú vodu. Tieto zdroje sú neustále vystavené rôznym aspektom znečistenia – chemické znečistenie, pesticídy, ťažké kovy (olovo, zinok, kadmium, ortuť, chróm, hliník, a.i.), kyslé dažde, uhoľné a naftové fenoly, rádioaktívne látky (stroncium, radón, a.i.) a mnoho ďalších. Starostlivosť o čistotu a úpravu vody je teda nevyhnutná. Naše telo stratí  2 až 3 litre vody denne. To zodpovedá približne 1-2% z celkovej telesnej hmotnosti a túto stratu treba telu každodenne dodávať. Nedostatok vody v organizme spôsobuje dehydratáciu, ktorá so sebou prináša bolesť hlavy, slabosť, stratu sústredenia a celkové zhoršenie nálady. Udržiavať organizmus hydratovaný má tedá zásadný vplyv na naše zdravie.

Na obrázku je planéta Zem zbavená vody. Väčšia modrá planétka predstavuje približné množstvo vody na Zemi v oceánoch a moriach, menšia planétka predstavuje približné množstvo sladkej, pitnej vody.

planeta_zem_voda

+421 905 700 701 Mám záujem