Odborné školenie zamestnancov

13. februára 2018

Snažíme sa neustále zvyšovať kvalitu nie len ponúkaných výrobkov, ale aj našich služieb. Preto sa všetci zamestnanci v priebehu minulého mesiaca zúčastnili dvojdňového školenia v hoteli Bránica. Školenie sa skladalo z dvoch častí, pričom jedna z nich bola zameraná na asistentov predaja a druhá na odborných technikov.

Z technickej oblasti sme venovali čas najmä zaškoleniu nových zamestnancov a poskytnutiu technických špecifikácií produktov. Všetky informácie sú nevyhnutné pre spoľahlivú odbornú montáž a bezproblémový servis našich zariadení. Preto podobné školenia pre našich zamestnancov (či už interne alebo externou firmou) sprostredkúvame pravidelne.

V komunikačnej časti bol školiteľom pán Ivan Kostolný z firmy Sales management.

Zameraná bola najmä pre asistentov predaja a asistentky, ktoré dennodenne dohadujú s klientami montáže a servisné prehliadky zariadení. Pre túto pozíciu sú potrebné výborné komunikačné schopnosti, ktoré sa snažíme trénovať a zlepšovať prostredníctvom školení s odborníkmi v danej oblasti.

+421 905 700 701 Mám záujem