Realizácia – montáž zmäkčovača BNT 790 Crystal 1035 + Potrubný filter AQUAtip® TRIO, Trnava

19. mája 2022

Naši servisní technici inštalovali Potrubný filter Aquatip® TRIO 3/4″ MUM 10″ , Zmäkčovač Aquatip BNT165 Crystal 1035 30L

Návrh zariadenia: Miroslav Ďuriš (Obchodný/technologický poradca)

7f1a0514-ecb9-4c13-9a55-f61ed23f04441cd8ad42-99b9-4edc-b709-d571ae31d083

+421 905 700 701 Mám záujem