Realizácia – úprava studničnej vody, Bratislava

27. septembra 2022

Klient si nechal u nás spraviť rozbor vody, ktorý vykázal vysoké hodnoty železa, mangánu a bakterologické znečistenie.
Po konzultácií s technologickým poradcom p. Ďurišom bola navrhnutá technológia na úpravu vody z nevyhovujúcej na pitnú.

Klient sa obával malého šachtového priestoru, v ktorom chcel technológiu inštalovať. Po obhliadke naši technici spoločne s technologickým poradcom vyhodnotili, že s touto realizáciu nebude problém. V tesných priestoroch sme dokonale dokázali nainštalovať technológiu, vďaka ktorej bude mať klient prísun pitnej a nezávadnej vody.

Navrhnutá technológia: Samopreplachovací uhlíkový filter , UV lampa , Multifunkčný filter
Návrh zariadenia: Miroslav Ďuriš (Obchodný/technologický poradca)

+421 905 700 701 Mám záujem