Železo v pitnej vode

31. mája 2016

Odkiaľ pochádza železo v pitnej vode?

zelezita_vodaŽelezo sa vyskytuje v pôde a v horninách.  Je to tiež esenciálny stopový prvok.  Preto isté množstvá železa, ktoré sa nachádzajú v pitnej vode, môžu mať prírodný pôvod.  Vodovodné potrubia sú často z pozinkovaného železa.  Skorodované železné potrubie môže viesť k zvýšeniu hladiny železa v pitnej vode.  Preto je v mnohých krajinách zakázané používať nepozinkované alebo inak ošetrené železo na vodovodné potrubia. Podzemná voda obsahuje zvyčajne do 1 mg železa na liter.  Množstvo železa v povrchových vodách je zvyčajne medzi 0,001 až 10 mg na liter.  V zásade by zvýšený obsah železa vo vode nemal byť škodlivý  či nebezpečný, ale napriek tomu sa odporúča prípustné množstvo železa v pitnej vode do 0,15 až 0,2 mg na liter. Slovenská norma stanovuje limit železa na 0,2 mg na liter.

Množstvo železa v pitnej vode viac ako 0,2 mg na liter môže pre konečného spotrebiteľa spôsobiť nasledujúce problémy:

  1. vážny dopad na chuť pitnej vody
  2. drastickú zmenu farby vody, zanechávanie hnedých fľakov
  3. zvýšenú koróziu vodovodných potrubí, netesnosť kohútikov

Je železo vo vode zdraviu škodlivé?

Železo vo vode spolu s niektorými  ďalšími ťažkými kovmi je esenciálnym stopovým prvkom, čo znamená, že je veľmi dôležité pre ľudské telo a iné živé organizmy.  Železo môže predstavovať zdravotné riziko iba vo vysokých dávkach – môže sa stať dokonca jedom.  Prvým symptómom je v zásade bolesť žalúdka.  Pokiaľ je množstvo železa v pitnej vode príliš veľké, môže spôsobiť dávenie, hnačku, ba dokonca poškodiť črevá. Na rozdiel od ľudí môže byť železo veľmi toxické pre rybie populácie.

Zdroj: Greenpeace Slovensko

+421 905 700 701 Mám záujem