Rozbor vody

Rozbor vody

Máte podozrenie, že s vašou vodou nie je niečo v poriadku? Viete, že potrebujete úpravu vody, avšak neviete akú? Potrebujete skolaudovať vašu novostavbu? Na to všetko je potrebný práve rozbor vody.

ČO ROZBOR VODY PREDSTAVUJE?

Rozbor vody cenaRozbor vody je dôležitým aspektom pri každej úprave vody, či už ide o domácnosť, malý podnik alebo priemyselnú prevádzku. Vďaka nemu pred úpravou zistíte, aký problém s vašou vodou je potrebné vyriešiť. Vykonanie rozboru pitnej vody je nevyhnutné najmä pri úprave pitnej vody zo studne či iného vlastného zdroja vody, keďže v tomto prípade nie je voda nijakým spôsobom kontrolovaná – narozdiel od obecného vodovodu, kde by mali byť dodržané stanovené normy. Po následnej úprave vody si zase môžete overiť jej účinnosť.

Roky sa snažíme poskytovať tie najlepšie možnosti pri úprave vody. Rozhodli sme sa, že našim zákazníkom budeme poskytovať aj túto službu rozboru vody a to v plnom rozsahu. Na základe toho spolupracujeme s akreditovanými laboratóriami a taktiež disponujeme mnohými prístrojmi na meranie určitých parametrov vo vode.

INFORMATÍVNE ROZBORY VODY

Informatívny rozbor základných parametrov zo studne, či obecnej vody. To znamená, že vám za bezkonkurenčnú cenu zmeriame základné parametre vo vode. Taktiež si môžete vybrať presne tie, o ktoré máte záujem – na výber máte z nasledujúcich parametrov: tvrdosť vody, železo vo vode, mangán vo vode, dusičnany a dusitany vo vode, pH vody (reakcia), vodivosť vody, celkové množstvo rozpustených látok (TDS), amónne ióny, voľný chlór. Raz ročne pri príležitosti svetového dňa vody vykonávame rozbor vody zadarmo, ktorý vám môže pomôcť odhaliť prípadnú závadnosť vašej vody.

CENA:

  • Rozbor vody zo studne v cene 49,90€ s DPH.
  • Rozbor vody z obecného vodovodu v cene 39,90€ s DPH.
  • V prípade záujmu pre vás vykonáme aj odber vzorky v cene 15€ s DPH.


Presť na ponuku rozborov vody

MINIMÁLNE A KOLAUDAČNÉ ROZBORY VODY

Minimálny rozbor vody pre pitnú vodu, ktorý je možno použiť aj ako kolaudačný rozbor vody (túto informáciu však potrebujeme vedieť vopred). Rozbor vody meria 29 ukazovateľov kvality pitnej vody stanovených nariadením vlády SR č. 496/2010 Z.z. Je vypracovaný priamo v akreditovanom laboratóriu. Rozbor vody použitý pri kolaudácii má platnosť 6 mesiacov.

CENA:

  • Minimálny rozbor pitnej vody v cene 139€ s DPH vrátane odberu vzorky vody pracovníkom akreditovaného laboratória.
  • Kolaudačný rozbor vody v cene 139€ s DPH vrátane odberu vzorky vody pracovníkom akreditovaného laboratória.


Presť na ponuku rozborov vody

MIKROBIOLOGICKÉ ROZBORY VODY

Mikrobiologický rozbor vody zahŕňajúci meranie baktérií a iných mikroorganizmov vo vode. Odber vzorky, ktorý je v cene rozboru vody, vykonáva pracovním akreditovaného laboratória – rozbor je riadne certifikovaný. Ide o kompletnú analýzu kvality vody z hľadiska mikrobiologického znečistenia.

CENA:

  • Mikrobiologický rozbor vody v cene 89€ s DPH. V prípade záujmu nás neváhajte konktatovať prostredníctvom formulára nižšie, prípadne priamo emailom/telefonicky.


Presť na ponuku rozborov vody

KOMPLETNÉ ROZBORY VODY A ROZBOR VYBRANÝCH UKAZOVATEĽOV

V spolupráci s akreditovaným laboratóriom vieme našim klientom zabezpečiť aj kompletnú analýzu kvality vody. Takýto rozbor zahŕňa meranie 83 ukazovateľov a jeho cena je 599€ s DPH. V prípade záujmu o meranie jednotlivých vybraných ukazovateľov kvality vody nás kontaktujte – cena za jeden prvok je 5,00€ (kov), 5,50€ (anión) 8,00€ (mikrobiológia). Neváhajte nás konktatovať prostredníctvom formulára nižšie, prípadne priamo emailom/telefonicky.

 

 

LÁTKY OVPLYVŇUJÚCE KVALITU VODY

chlorChlór – táto látka sa síce používa na úpravu a dezinfekciu vody, aj napriek tomu, že je preukázaná jej škodlivosť na ľudský organizmus. Samotný chlór nie je toxický, problém však nastáva pri jeho reakcii s inými látkami, čo spôsobuje tvorbu toxínov – trihalometánov (THM). Tie majú nepriaznivý vplyv na naše zdravie a sú spájané s rôznymi ochoreniami od astmy, cez srdcové choroby až po rakovinu.
.

dusitany-a-dusicnanyDusitany a dusičnany – výskyt dusitanov a dusičnanov vo vode je typický najmä pre vodné zdroje v blízkosti polí či hospodárskych prevádzok. Takto kontaminovaná voda je obzvlášť nebezpečnou pre dojčatá. Hrozí tu riziko vzniku dusičnanovej methemoglobinémie spôsobujúcej obmedzenie prenosu kyslíka krvou, čo môže spôsobiť až udusenie. Nadlimitné množstvá dusitanov a dusičnanov vo vode bývajú tiež príčinou zvýšeného tlaku, infarktov a zvyšujú riziko vzniku nádorových ochorení.

zelezoŽelezo a mangán – prítomnosť týchto látok dokážeme vo vode najľahšie odhaliť, keďže sa prejavujú viditeľným znečistením vody, ale spozorovať ich môžeme aj na základe zmeny jej chuti a vône. V tomto prípade ide najmä o hygienické a technologické závady, ktoré môže nadmerné množstvo železa a mangánu vo vode spôsobiť, avšak preukázané sú v spojení s týmito látkami aj zdravotné komplikácie, ako napríklad poškodenie pečene, sleziny, pankreasu, nervového systému a zhoršenie krvotvorby.

amonne-ionyAmónne ióny – indikátormi fekálneho znečistenia vo vode sú amónne ióny, ktoré však môžu mať i geologické pozadie. Ich výskyt sa spája s používaním hnojív, presakovaním žúmp a septikov alebo nedostatočnou dezinfekciou. Zvýšená hodnota amónnych iónov vo vode môže byť následkom čerstvého organického znečistenia vodného zdroja.
.

bakterie-a-virusyBaktérie a vírusy – vážne zdravotné ťažkosti spôsobuje aj mikrobiologické znečistenie vody baktériami a vírusmi rôznych druhov. Ide najmä o koliformné baktérie (prevažne druh Escherichia Coli), Enterokoy, Legionella Pneumophila a Pseudomonas aeruginosa. Na zistenie prítomnosti baktérií, vírusov a ďalších mikroorganizmov vo vode je potrebné vykonať mikrobiologické meranie kvality vody.
.

mechanicke-necistotyMechanické nečistoty – nemali by sme vynechať ani mechanické nečistoty ako piesok, štrk, vlasy či hrdza. Nemajú negatívny vplyv na naše zdravie, no výrazne poškodzujú technológie, cez ktoré preteká takto znečistená voda, ale i spotrebiče a ďalšie úpravovne vody.

[elementor-template id=“4885″]

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
+421 905 700 701 Mám záujem