Úprava vody

Úprava vody predstavuje proces, ktorého výsledným cieľom je získať lepšiu kvalitu vody. Kvalitu vody pomáhajú zvyšovať rôzne zariadenia, ako je filter na vodu, UV lampa či plnoautomatická úpravňa vody. Lepšia kvalita vody sa prejaví na lepšom zdraví, zlepšení užitočnosti a predĺžení životnosti spotrebičov, lepšej chuti vody, kvalite pokožky a vlasov, odstráni problémy súvisiace s vodným kameňom a svoje prínosy uplatní aj v zlepšení výrobných procesov. Neoddeliteľnou súčasťou procesu úpravy pitnej vody a čistenia vody je rozbor vody, ktorý buď potvrdí alebo vyvráti podozrenie o nedostatočnej kvalite vody. Namerané hodnoty v rozbore vody ukážu, akým spôsobom má byť voda upravená. Výsledkom je návrh riešenia vypracovaný našimi odbornými poradcami na mieru požiadavkám klientov. Vďaka čomu dokážeme odporučiť kvalitný prístroj na úpravu pitnej vody pre každú domácnosť alebo podnik. Po dohode so zákazníkom vieme zabezpečiť montáž a pravidelný servis filtračných zariadení.

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
+421 905 700 701 Mám záujem